Tigers (5. třída)


pondělí  14.45 - 15.30

Get ready for Halloween!

Halloween Game


Last year we tried to remember and use as many verbs as we could. Play the game, practise verbs and learn new ones. Click on the picture below:

(Minulý rok jsme se snažili zapamatovat si a používat co nejvíce sloves. Zahraj si hru, procvič slovesa a nauč se pár nových. Klikni na obrázek níže.)