Cats (4. třída)

středa  13.30 - 14.15


Big Muzzy (part 5)


Státní svátky v květnu

Ve středy 1. 5. 2019 a 8. 5. 2019 se kurzy nekonají.


Big Muzzy (part 4)

Watch the video and answer following questions:

What is it "a statue"?

How many statues can you see in the palace garden?

What is Norman's job?

How many patients are there in the Norman's waiting room?


Big Muzzy (part 3)

Watch the video and answer following questions:

Can Corvax type on the computer?

Are Bob and Muzzy in a prison?

Can Bob eat iron bars?


Big Muzzy (part 2)

Watch the video: 


Big Muzzy (part 1)

Watch the video:


Christmas is coming!
Christmas game

Find the items on the list! A game to practise Christmas vocabulary (Father Christmas, Christmas lights, Christmas tree, chimney, bells, star, snow, gifts, fireplace, carol singers, snowman, candle...). 

Najděte všechny položky ze seznamu a procvičte si vánoční slovní zásobu.


Get ready for Halloween!

Halloween Game


Last year we played the game Hangman in our classes. Now you can try it on-line.

Click on the picture below, choose a topic and enjoy the game. (I recommend to start at the BEGINNER level.)

Minulý rok jsme v hodinách hráli hru Oběšenec. Nyní to můžete zkusit on-line. Klikni na obrázek níže, vyber si téma a užij si hru. (Doporučuji začít s úrovní BEGINNER.)