Cats (4. třída)

středa  13.30 - 14.15


Big Muzzy

Watch the video:


Christmas is coming!
Christmas game

Find the items on the list! A game to practise Christmas vocabulary (Father Christmas, Christmas lights, Christmas tree, chimney, bells, star, snow, gifts, fireplace, carol singers, snowman, candle...). 

Najděte všechny položky ze seznamu a procvičte si vánoční slovní zásobu.


Get ready for Halloween!

Halloween Game


Last year we played the game Hangman in our classes. Now you can try it on-line.

Click on the picture below, choose a topic and enjoy the game. (I recommend to start at the BEGINNER level.)

Minulý rok jsme v hodinách hráli hru Oběšenec. Nyní to můžete zkusit on-line. Klikni na obrázek níže, vyber si téma a užij si hru. (Doporučuji začít s úrovní BEGINNER.)